Διαφήμιση
Τετάρτη, 25 Μάιος 2022 11:18

Νέα έκδοση λογισμικού για τη grandMA3

Η νέα έκδοση λογισμικού ω 1.7 της grandMA3 είναι διαθέσιμη και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

1. Presets: Μπορείτε να αποθηκεύσετε και τυχόν MAtricks που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία ενός look

2. Turn into Recipe: Νέα λειτουργία μέσω της οποίας λαμβάνει χώρα η μετατροπή οποιουδήποτε preset σε recipe, για να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε γκρουπ φωτιστικών

3. Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης οποιουδήποτε Preset σε ένα executor, το οποίο μπορεί να ‘τέξει’ άμεσα στο show σας

4. Νέα εντολή Step μέσω της οποίας ενσωματώνεται σε ένα phaser οποιοδήποτε preset επιθυμείτε, δίχως να χρειάζεται πλέον η εντολή integrate

5. Νέο παράθυρο Content sheet, που μας επιτρέπει να δούμε τα περιεχόμενα των cue που έχουμε δημιουργήσει με μεγάλη λεπτομέρεια

6. Στα πλήκτρα των executors προστέθηκαν οι εντολές Load και GoTo

7. Ανανεωμένο Backup Menu με παράθυρο Full Screen και πιο ξεκάθαρη εικόνα των λειτουργιών του

8. Πρώτη ενσωμάτωση της λειτουργίας Preview. Μπορούμε πλέον να δούμε στο παράθυρο 3D την επόμενη φωτιστική σκηνή χωρίς να αλλάξουμε τη σκηνή που είναι ήδη στον ‘αέρα’

9. Πρώτη ενσωμάτωση του DMX Tester. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που υποστηρίζει τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της φωτιστικής εγκατάστασης

10. Νέα λειτουργία Connect to Viz-Key που επιτρέπει στο χειριστή να χρησιμοποιεί το λογισμικό grandMA3 στον ίδιο υπολογιστή με το σχεδιαστικό πρόγραμμα που διαθέτει δίχως προβλήματα συνδεσιμότητας.

Επίσης, η νέα έκδοση του λογισμικού grandMA3 φέρνει μαζί της και σημαντικές αναβαθμίσεις στις παραμέτρους που μπορούν να διαχειριστούν οι κονσόλες και τα συστήματα MA3OnPC. Πιο συγκεκριμένα...

1. Στις κονσόλες Full size και Full Size CRV προστίθενται 8.192 παράμετροι ανεβάζοντας τις δυνατότητες διαχείρισης σε 20.480 παραμέτρους

2. Στις κονσόλες Light και Light CRV προστίθενται 8.192 παράμετροι ανεβάζοντας τις δυνατότητες διαχείρισης σε 16.384 παραμέτρους

3. Στις κονσόλες Compact, Compact XT καθώς και στο Replay unit οι παράμετροι διπλασιάζονται ανεβάζοντας τις δυνατότητες διαχείρισης στις 8.192 παραμέτρους

4. Σε όλα τα προϊόντα MA3OnPC οι παράμετροι φτάνουν πλέον τις 4.096

Ολες οι παραπάνω αναβαθμίσεις παραμέτρων, γίνονται απλά με την αναβάθμιση των προϊόντων grandMA3 στην έκδοση 1.7

Περισσότερες πληροφορίες ωστόσο για όλες τις παραπάνω αναβαθμίσεις θα σας δώσουν στο τμήμα επαγγελματικού φωτισμού του Bon Studio…

Επαφή
Bon Studio

Rate this item
(0 votes)
email_linkE-mail
Login to post comments
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση