Διαφήμιση
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2006 14:15

Κοσμογονικές αλλαγές για τους πολιτιστικούς χορηγούς

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι φορείς που θα χορηγούν συναυλίες και πολιτιστικές δραστηριότητες με ιδιωτικά κεφάλαια, θα έχουν υψηλότατη φοροαπαλαγή που θα ανέρχεται στα επίπεδα του 66% περίπου (το μεγαλύτερο ποσοστό στην ευρώπη), δηλαδή θα φοροαπαλλάσονται τα 2/3 του προσφερόμενου ως χορηγεία ποσού. Εως το τέλος της χρονιάς αναμένεται η ψήφιση του σχετικού νόμου. Σημειωτέον ότι θα συσταθεί γραφείο Χορηγιών που θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με τον κ. Βουλγαράκη το εν λόγω πλαίσιο αποτέλεσε προτεραιότητα του ίδιου του πρωθυπουργού...
Rate this item
(0 votes)
email_linkE-mail
Login to post comments
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση